Titles under LITERARY COLLECTIONS / Russian & Former Soviet Union

Wozzeck

Yuri Izdryk
Aug 2006 - University of Alberta Press
$29.95 USD - Paperback / softback

On Sunday Morning She Gathered Herbs

Olha Kobylianska
Jan 2001 - University of Alberta Press
$24.95 USD - Paperback / softback

Nihilist Girl

Sofya Kovalevskaya, translated by Natasha Kolchevska, Mary Zirin
Jan 2001 - The Modern Language Association of America, an imprint of Modern Language Association of America
$11.00 USD - Paperback / softback

[Nigilistka]

Sofya Kovalevskaya, edited by Natasha Kolchevska
Jan 2001 - The Modern Language Association of America, an imprint of Modern Language Association of America
$8.95 USD - Paperback / softback

Recreations

Yuri Andrukhovych
Apr 1998 - University of Alberta Press
$29.95 USD - Paperback / softback

Night and Day

Volodymyr Gzhytsky
Nov 1988 - University of Alberta Press
$24.95 USD - Paperback / softback