Hardback
July 18, 2019
9789633862872
English
388
9.21 Inches (US)
6.26 Inches (US)
1.45 Pounds (US)
$95.00 USD
v2.1 Reference

Repatriating Polanyi

Market Society in the Visegrád States

Karl Polanyi's "substantivist" critique of market society has found new popularity in the era of neoliberal globalization. The author reclaims this polymath for contemporary anthropology, especially economic anthropology, in the context of Central Europe, where Polanyi (1886–1964) grew up. The Polanyian approach illuminates both the communist era, in particular the "market socialist" economy which evolved under János Kádár in Hungary, as well as the post-communist transformations of property relations, civil society and ethno-national identities throughout the region.

Hann's analyses are based primarily on his own ethnographic investigations in Hungary and South-East Poland. They are pertinent to the rise of neo-nationalism in those countries, which is theorized as a malign countermovement to the domination of the market. At another level, Hann's adaptation of Polanyi's social philosophy points beyond current political turbulence to an original concept of "social Eurasia".

About the Author

Chris Hann is a Director of the Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Germany and a Fellow of Corpus Christi College, Cambridge

Reviews

"Założony cel Repatriating Polanyi zawiera się w dwóch zasadniczych pytaniach, pierwsze brzmi: jakie światło na powstanie i upadek socjalizmu i podobnych epokowych wydarzeń w dziejach może rzucić antropologia społeczno-kulturowa? Jak stwierdza Chris Hann, równie ważne jak uznanie jedności, jak pisze, marksistowsko-leninowsko-maoistycznego socjalizmu jako cywilizacji (Marxist-Leninist-Maoist socialism as a civilization) jest dostrzeżenie odmienności socjalistycznych doświadczeń, które podejmie się zgłębić na przykładzie Węgier i Polski. Drugie z wyjściowych pytań brzmi: jaki wkład w rozwój teorii nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności antropologii społeczno-kulturowej, mogą wnieść badania socjalizmu i postsocjalizmu? Można więc domniemywać, że podjęta przez autora praca wypełnia istniejącą lukę. "—Kultura i Społeczeństwo
Central European University Press

 

9789633862872 : repatriating-polanyi-hann
Hardback
388 Pages
$95.00 USD