Hardback
September 15, 2020
9789633863008
English
240
9.21 Inches (US)
6.26 Inches (US)
1.95 Pounds (US)
$115.00 USD, £90.00 GBP
v2.1 Reference

Cosmas of Prague

The Chronicle of the Czechs

The Latin-English bilingual volume presents the text of The Chronicle of the Czechs by Cosmas of Prague. Cosmas was born around 1045, educated in Liège, upon his return to Bohemia, he got married as well as became a priest. In 1086 he was appointed prebendary, a senior member of clergy in Prague. He completed the first book of the Chronicle in 1119, starting with the creation of the world and the earliest deeds of the Czechs up to Saint Adalbert. In the second and third books Cosmas presents the preceding century in the history of Bohemia, and succeeds in reporting about events up to 1125, the year when he died.

The English translation was done by Petra Mutlova and Martyn Rady with the cooperation of Libor Švanda. The introduction and the explanatory notes were written by Jan Hasil with the cooperation of Irene van Rensvoude.

About the Authors

János M. Bak, professor emeritus CEU (Budapest) and UBC (Vancouver) was editor in chief of Decreta Regni Mediaevalis Hungariae. The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary (DRMH), and member of the editorial board of Central European Medieval Texts.

Pavlína Rychterová is historian at the Institut für Mittelalterforschung, ÖAW.

Petra Mutlová is assistant professor at the Department of Classical Philology, Masaryk University, Brno. She holds a PhD in Historical Sciences from Masaryk University (2007), and she has been guest researcher at the Humboldt University, Berlin. She is a member of the research team preparing critical editions for the Magistri Ioannis Hus Opera omnia series for Brepols Publishers. Her main research interests comprise the Bohemian Reformation, codicology, and the transmission of late medieval theological texts.

Martyn Rady is Emeritus Professor of Central European History at the School of Slavonic and East European Studies (SSEES), University College London.

Reviews

"Stredoeurópska univerzita nepoľavuje vo vydávaní kritických bilingválnych edícii. Čitateľom najnovšie ponúka zásadný prameň pre staršie dejiny strednej Európy, najmä však pre české pomery – Kosmovu kroniku Čechov. Keďže toto kronikárske dielo predstavuje základný prameň pre stredoveké české dejiny, bola mu už pochopiteľne venovaná značná pozornosť predovšetkým českých historikov. Hoci Kosmova kronika predstavuje priam notoricky známy a mnohokrát rozoberaný prameň, predložená edícia dobre poukazuje na rozsah výskumu ako aj na niektoré stále nezodpovedané otázky. Editori výstižne upozorňujú na podstatné momenty přemyslovskej politickej imaginácie a taktiež na spletitú hagiografickú problematiku."—Peter Bučko, Český časopis historický
Central European University Press
Central European Medieval Texts

9789633863008 : cosmas-of-prague-bak-rychterova-mutlova
Hardback
240 Pages
$115.00 USD

Other Titles by János M. Bak

Studies on the Illuminated Chronicle

edited by János Bak, László Veszprémy
Jul 2018 - Central European University Press
$65.00 USD - Hardback

The Illuminated Chronicle

edited by János Bak, László Veszprémy
Jul 2018 - Central European University Press
$115.00 USD - Hardback

Anonymus and Master Roger

edited by Martyn Rady, János M. Bak, László Veszprémy
Jul 2010 - Central European University Press
$85.00 USD - Hardback

Other Titles by Pavlína Rychterová

Times of Upheaval

edited by Pavlína Rychterová, Gábor Klaniczay, Paweł Kras, Walter Pohl
Jun 2019 - Central European University Press
$40.00 USD - Paperback / softback

Other Titles by Martyn Rady

Anonymus and Master Roger

edited by Martyn Rady, János M. Bak, László Veszprémy
Jul 2010 - Central European University Press
$85.00 USD - Hardback

Other Titles from Central European Medieval Texts

The Oldest Legend

edited by Ildikó Csepregi, Gábor Klaniczay, Bence Péterfi
Jan 2018 - Central European University Press
$125.00 USD - Hardback

Autobiography of Emperor Charles IV and his Legend of St Wenceslas

Balázs Nagy
Feb 2001 - Central European University Press, an imprint of Central European University Press
$85.00 USD - Hardback

Gesta Hungarorum

Simon Kézai, edited by László Veszprémy, translated by Frank Schaer
Jan 1999 - Central European University Press
$85.00 USD - Hardback