Xiaobing Li

6 Titles

Titles by Xiaobing Li

Building Ho's Army

Xiaobing Li
Sep 2019 - University Press of Kentucky
$50.00 USD - Hardback
$50.00 USD - Electronic book text
$50.00 USD - Electronic book text

Power versus Law in Modern China

Qiang Fang, Xiaobing Li
Nov 2017 - University Press of Kentucky
$80.00 USD - Hardback
$80.00 USD - Electronic book text
$80.00 USD - Electronic book text

Voices from the Korean War

Richard Peters, Xiaobing Li
Apr 2014 - University Press of Kentucky
$80.00 USD - Hardback
$35.00 USD - Paperback / softback
$80.00 USD - Electronic book text

Modern Chinese Legal Reform

edited by Xiaobing Li, Qiang Fang
Feb 2013 - University Press of Kentucky
$65.00 USD - Hardback
$65.00 USD - Electronic book text
$65.00 USD - Electronic book text

Voices from the Vietnam War

Xiaobing Li
May 2012 - University Press of Kentucky
$80.00 USD - Hardback
$35.00 USD - Paperback / softback
$35.00 USD - Electronic book text

A History of the Modern Chinese Army

Xiaobing Li
Jul 2009 - University Press of Kentucky
$27.95 USD - Paperback / softback
$27.95 USD - Electronic book text
$27.95 USD - Electronic book text