Jiang Yonglin

3 Titles

Titles by Jiang Yonglin

The Mandate of Heaven and The Great Ming Code

Jiang Yonglin
Feb 2016 - University of Washington Press
$95.00 USD - Hardback

The Great Ming Code / Da Ming lu

translated by Jiang Yonglin
Mar 2014 - University of Washington Press
$30.00 USD - Paperback / softback

The Mandate of Heaven and The Great Ming Code (Asian Law Series)

Jiang Yonglin
Oct 2013 - University of Washington Press
$30.00 USD - Paperback / softback